חברות קרנות עושר של הרפובליקה של טורקיה

ממשלת טורקיה הנוכחית לא יכולה למכור חברות קרנות עושר

המשבר הכלכלי הולך ומעמיק בטורקיה. מתחילת השנה שעברה, אני קורא את החדשות בתקשורת הטורקית והזרה לפיה יימכרו חברות השייכות לקרן העושר של הרפובליקה של טורקיה. הדיונים הללו אינם מציאותיים מכיוון שלא ניתן למכור את חברות הקרנות הטורקיות כי זה מנוגד לחוקה ולחוק. הסיבה לכך היא שלממשלה הפאשיסטית האיסלאמיסטית בטורקיה אין את הזכות והסמכות למכור את “קרנות העושר” של הרפובליקה של טורקיה. אם יש קונים שרוצים לקנות את קרנות העושר של הרפובליקה של טורקיה מהממשלה הפאשיסטית האסלאמית, עליהם לשקול את האפשרות שלא יקבלו כלום תמורת הכסף שהם משלמים. לו הייתי עורך דינו של הקונה, הייתי בוחן היטב את הסיכונים החוקתיים והמשפטיים. מסיבה זו, חיוני לשקול מחדש את רכישת קרנות העושר של ממשלת טורקיה ולשכתב את מסמכי הסגירה של עסקת המכירה. כל חוזי המכירה ומסמכי המכירה החתומים על ידי נציגי הממשלה הפאשיסטית האיסלאמיסטית בטלים משפטית. הסכמים אלו אינם מחייבים את הצדדים. מכיוון שהבחירות לא נערכו במועד שנקבע בסעיף ה-21 הזמני של החוקה, האימאם ארדואן אינו הנשיא מבחינה חוקית לפי החוקה. ומכיוון שלא ניתן להוסיף את התואר האוניברסיטאי של האימאם ארדואן למסמכי הסגירה שייכללו בעסקאות הקנייה והמכירה שיבוצעו, חתימות האימאם לא ייחשבו כתקפות על פי החוקה. ואכן, ניתן לומר שהחתימות של האימאם או נציגיו על חוזי המכר אינן מחייבות את הרפובליקה של טורקיה. כי עדיין טוענים שאפילו תעודת התיכון של האימאם ארדואן מוטלת בספק. אומרים שתעודת סיום התיכון של האימאם ותעודת סיום האוניברסיטאות של האימאם אינן ידועות, אך ההפך לא הוכח. מסיבה זו עדיין נטען כי אין לו זכות וסמכות להיבחר לנשיאות. זה לא הוכח אחרת. לו הייתי עורך הדין של רוכשי קרנות העושר הטורקיות, בהחלט הייתי דורש מהצד שמוכר את הנכסים והמניות הכלולים בקרנות העושר להציג את הדיפלומות של האימאם ארדואן. הייתי קובע כי ה”אפפוסטיל” יילקח. אולם, קודם כל, מכיוון שהאימאם ארדואן לא היה נשיא נבחר בתאריך שנקבע בסעיף 21 הזמני של החוקה, החתימות של האימאם ארדואן אינן תקפות. חתימותיו של האימאם ארדואן אינן מחייבות את הרפובליקה של טורקיה. מכל הסיבות החוקתיות והחוקיות הללו, הממשלה הבאה בטורקיה עשויה להכריז שלחתימות העבר של האימאם ארדואן אין בסיס חוקי. מאחר שעסקאות המכירה אינן תקפות, אם האוצר הטורקי גבה את מחירי המכירה, כספים שנגבו אלה ייחשבו כחוב ורק ריבית חוקית תשולם בתמורה. את סכום ההון שהושקע ויותר מהריבית החוקית לא ניתן לשלם לאף אחד, משום שאף אחד לא יכול לזכות בהטבות חומריות ומוסריות משותפות עם משטרים פשיסטים אוטוקרטיים וטוטליטרים שהורסים את החוקה של ארצו. סוגיה נוספת: חברי האסיפה הלאומית הגדולה של טורקיה אינם יכולים להכריז על חנינה כללית לפושעים, מכיוון שהם לא נבחרו בזמן ב-3 בנובמבר 2019, לפי הסעיף ה-21 הזמני של החוקה, מכיוון שתוקף תפקידם פג ב-03 נובמבר 2019. מכיוון שההוראה הרלוונטית של החוקה כותבת בצורה ברורה וחד משמעית את מועד הבחירות לנשיאות והבחירות לפרלמנט כ-03 בנובמבר 2019. מאמר זה אינו מצריך הערה. בניגוד להוראת סעיף 21 הזמני לחוקה, הבחירות הכלליות המוקדמות שהתקיימו ב-24 ביוני 2019 אינן תקפות ואינן מחייבות. מסיבה זו, מי שהורס את החוקה צריך לשאת בתוצאות מעשיהם נגד החוקה בעתיד. הרפובליקה של טורקיה היא מדינה חילונית, דמוקרטית וחוקתית. מי שמקבל הטבות חומריות על ידי הונאת המדינה הטורקית והאומה הטורקית על ידי שיתוף פעולה עם הממשלה הפאשיסטית האיסלאמיסטית, המפרה עקרונות חוקתיים אלה, עלולים גם להישפט ולהיענש כמבצעי החומר העיקריים בביצוע פשעים חמורים. אף מדינה, לרבות הרפובליקה של טורקיה, לא משאירה את מבצע הפשע שבוצע נגדה ללא עונש. הרפובליקה של טורקיה הוקמה על ידי הסרת הוויתורים הכלכליים והמשפטיים במילים אחרות, ההרשאות שנתרמו להון זר על ידי הסולטאנים העות’מאנים. הרפובליקה של טורקיה לא תאפשר לשדוד את נכסיה על ידי האיסלאמיסטים-פשיסטים, ומשתפי הפעולה הזרים שלהם, כאילו היה זה כורח הכלכלה, בשם הפרטה.

קרדיט: ערוץ הטלגרם דורון פסקין     קרדיט לתמונה

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s